بیمارستان پارس

بیمارستان پارس

بیمارستان پارس

آدرس: تهران-بلوار کشاورز - جنب ساختمان سامان

شماره تماس:88960051-9

 

بیمارستان پارس بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE