دکتر عمومی

دکتر سارا نجفی

دکتر سارا نجفی

پزشک عمومی
دکتر کاوه اینانلو

دکتر کاوه اینانلو

پزشک عمومی
دکتر الناز منصوری

دکتر الناز منصوری

پزشک عمومی
دکتر احمد غفوری

دکتر احمد غفوری

پزشک عمومی- پوست
دکتر سیامک بهروان

دکتر سیامک بهروان

پزشک عمومی
دکتر زهرا باقریان

دکتر زهرا باقریان

پزشک عمومی
دکتر سمیه ملکی نظری

دکتر سمیه ملکی نظری

پزشک عمومی
دکتر قاسمی

دکتر احمد قاسمی

پزشک عمومی
دکتر امید فردین مهر

دکتر امید فردین مهر

پزشک عمومی
دکتر عماد رحیمی نژاد

دکتر عماد رحیمی نژاد

پزشک عمومی
دکتر پریسا صمدی

دکتر پریسا صمدی

پزشک عمومی
دکتر زهرا مرندی

دکتر زهرا مرندی

پزشک عمومی
دکتر آناهیتا مختارکاری

دکتر آناهیتا مختارکاری

پزشک عمومی
دکتر نرگس پاکروی

دکتر نرگس پاکروی

پزشک عمومی
دکتر سحر پارسا

دکتر سحر پارسا

پزشک عمومی
دکتر لیلا کلانتری

دکتر لیلا کلانتری

پزشک عمومی
دکتر میرسجاد موسوی

دکتر میرسجاد موسوی

پزشک عمومی
دکتر امیر مقدم

دکتر امیر مقدم

پزشک عمومی
دکتر دانیال سیاح

دکتر دانیال سیاح

پزشک عمومی
دکتر پوریا اصیلی

دکتر پوریا اصیلی

پزشک عمومی
دکتر ناهید داورپناه

دکتر ناهید داورپناه

پزشک عمومی
دکتر محمد مهرنیا

دکتر محمد مهرنیا

پزشک عمومی
دکتر سیدفرزاد رضایی

دکتر سیدفرزاد رضایی

پزشک عمومی
دکتر فرید سنگین آبادی

دکتر فرید سنگین آبادی

پزشک عمومی
دکتر سید رضا موسوی نژاد

دکتر سید رضا موسوی نژاد

پزشک عمومی
دکتر علی اصغر خورشیدی

دکتر علی اصغر خورشیدی

پزشک عمومی
دکتر مهدی خداویردیلو

دکتر مهدی خداویردیلو

پزشک عمومی
دکتر رویا نعیم

دکتر رویا نعیم

پزشک عمومی
دکتر سعید قاضی سعیدی

دکتر سعید قاضی سعیدی

پزشک عمومی
دکتر گلاره رضایی

دکتر گلاره رضایی

پزشک عمومی
دکتر فاطمه جهانشاهی

دکتر فاطمه جهانشاهی

پزشک عمومی
دکتر ناهید نیاکان

دکتر ناهید نیاکان

پزشک عمومی
دکتر مهشید ناظری

دکتر مهشید ناظری

پزشک عمومی
دکتر مهدی حقانی نجاران

دکتر مهدی حقانی نجاران

پزشک عمومی
دکتر قاسم خدایی

دکتر قاسم خدایی

پزشک عمومی
دکتر رضا کزازی

دکتر رضا کزازی

پزشک عمومی
دکتر فرزاد محمدی

دکتر فرزاد محمدی

پزشک عمومی
دکتر محمد فرهادی راد

دکتر محمد فرهادی راد

پزشک عمومی
دکتر جمال جمالی

دکتر جمال جمالی

پزشک عمومی
دکتر میعاد مرادپور

دکتر میعاد مرادپور

پزشک عمومی
دکتر سید قاسم موسوی

دکتر سید قاسم موسوی

پزشک عمومی
دکتر قانع مردانی

دکتر قانع مردانی

پزشک عمومی
دکتر مسعود صفار

دکتر مسعود صفار

پزشک خانواده
دکتر هدا ابدالی

دکتر هدا ابدالی

پزشک عمومی
دکتر مهسا جلیلیان

دکتر مهسا جلیلیان

پزشک عمومی
زهره رفیعیان

دکتر زهره رفیعیان

پزشک عمومی
دکتر مصطفی سنجری

دکتر مصطفی سنجری

پزشک عمومی
دکتر فریبرز شهرکی

دکتر فریبرز شهرکی

پزشک عمومی
دکتر هاله شادروان

دکتر هاله شادروان

پزشک عمومی
دکتر مهسا قنواتی

دکتر مهسا قنواتی

پزشک عمومی
دکتر رضا نژادحسن

دکتر رضا نژادحسن

پزشک عمومی
دکتر محسن خلیلی

دکتر محسن خلیلی

پزشک خانواده
دکتر عطیه حیدری پور

دکتر عطیه حیدری پور

پزشک عمومی
دکتر سید ابوالفضل معاشی

دکتر سید ابوالفضل معاشی

پزشک عمومی
دکتر صمد یاری فرهادآباد

دکتر صمد یاری فرهادآباد

پزشک عمومی
دکتر قاسم واحدی پور

دکتر قاسم واحدی پور

پزشک عمومی
دکتر مریم آقایی دوست

دکتر مریم آقایی دوست

پزشک عمومی
دکتر فرانک مرادی

دکتر فرانک مرادی

پزشک عمومی
دکتر بیتا عبدی

دکتر بیتا عبدی

پزشک عمومی
دکتر شراره شادیانلو

دکتر شراره شادیانلو

پزشک عمومی
دکتر حسین حیدری مزرجی

دکتر حسین حیدری مزرجی

پزشک عمومی
دکتر رضا علائی

دکتر رضا علائی

پزشک عمومی
دکتر محمد محمدی شهرآبادی

دکتر محمد محمدی شهرآبادی

پزشک عمومی
دکتر سمیرا داودآبادی فراهانی

دکتر سمیرا داودآبادی فراهانی

پزشک عمومی
دکتر پالیزا مودتی

دکتر پالیزا مودتی

پزشک عمومی
دکتر فاطمه سعادت نیا

دکتر فاطمه سعادت نیا

پزشک عمومی
دکتر جمشید بدرزاده

دکتر جمشید بدرزاده

پزشک عمومی
دکتر سعیده آرین

دکتر سعیده آرین

پزشک عمومی
دکتر پرستو رهام

دکتر پرستو پرهام

پزشک عمومی
دکتر نسترن حوری مقدم

دکتر نسترن حوری مقدم

پزشک عمومی
دکتر احسان سلیمانی

دکتر احسان سلیمانی

پزشک عمومی
دکتر سارا حاجی سیدی

دکتر سارا حاجی سیدی

پزشک عمومی
دکتر محمدمهدی ابوترابی

دکتر محمدمهدی ابوترابی

پزشک عمومی
دکتر فرخ جافری

دکتر فرخ جافری

پزشک عمومی
دکتر فولاد تل لو

دکتر فولاد تل لو

پزشک عمومی
دکتر نسیم بابایی

دکتر نسیم بابایی

پزشک عمومی
دکتر مهران مهدوی

دکتر سید مهران مهدوی

پزشک عمومی
دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی

دکتر لیدا السادات مرتضوی لاهیجانی

پزشک عمومی
دکتر مسعود حمیدی

دکتر مسعود حمیدی

پزشک عمومی
دکتر نجمه علوی

دکتر نجمه علوی

پزشک عمومی
دکتر سارا اقبال

دکتر سارا اقبال

پزشک عمومی
دکتر دل آرام مهدی زاده

دکتر دل آرام مهدی زاده

پزشک عمومی
دکتر اقبال سکندری

دکتر اقبال سکندری

پزشک عمومی
دکتر سبحان مهدی پور

دکتر سبحان مهدی پور

پزشک عمومی
دکتر کیمیا سلطانی زاده

دکتر کیمیا سلطانی زاده

پزشک عمومی
دکتر صهبا صمدی

دکتر صهبا صمدی

پزشک عمومی
دکتر روشان بیرگانی

دکتر روشان بیرگانی

پزشک عمومی
دکتر زهرا غیاثی

دکتر زهرا غیاثی

پزشک عمومی
دکتر سجاد اصل فلاح

دکتر سجاد اصل فلاح

پزشک عمومی
دکتر فرنوش نوذری

دکتر فرنوش نوذری

پزشک عمومی
دکتر زهرا نوحی

دکتر زهرا نوحی

پزشک عمومی
دکتر احمد عمرانی

دکتر سید احمد عمرانی

پزشک عمومی
دکتر پیمان فلاحتی

دکتر پیمان فلاحتی

پزشک عمومی
دکتر فرهود معاونی پور

دکتر فرهود معاونی پور

پزشک عمومی
دکتر فرانه نوشادی

دکتر فرانه نوشادی

پزشک عمومی

دکتر عمومی کیست؟

یک پزشک عمومی، شخصی است که به مدت 7.5 تا 8 سال در زمینه پزشکی تحصیل کرده است و به عنوان دکتر عمومی فارغ التحصیل می شود. یک پزشک عمومی، در صورت تمایل می تواند تحصیلات خود را ادامه داده و در یک رشته تخصصی خاص برای مثال زنان و زایمان، گوارش و کبد، کلیه و مجاری ادراری و… تحصیل کند.

یک دکتر عمومی، به طیف گسترده ای از بیماری ها اشراف دارد و اگر بیماری در مراحل اولیه، تشخیص و شناسایی باشد، این بیماری را درمان می کند. در غیر این صورت، بیمار را به پزشک متخصص مربوطه ارجاع می دهد.

سوال از دکتر عمومی

همین الان از بهترین دکتر عمومی در مدافون سوال پزشکی خودت رو بپرس!

دکتر عمومی آنلاین کیست؟

در اپلیکیشن مدافون، شما می توانید از بهترین دکترهای عمومی کشور، به صورت آنلاین مشاوره پزشکی گرفته و آنلاین ویزیت شوید.

حدود 80 دکتر عمومی آنلاین در مدافون فعالیت می کنند که تعدادی از این پزشکان خانم و تعدادی آقا هستند و شما می توانید از بین این پزشکان، پزشک مورد نظر خود را بیابید.

پزشکان عمومی مدافون می توانند طیق گسترده ای از مسائل مربوط به سلامتی را تشخیص دهند. در بسیاری از موارد، هنگامی که دقیقا نمی دانید که باید به چه پزشکی مراجعه کنید، می توانید ابتدا سوال خود را از دکتر عمومی به صورت آنلاین بپرسید. پس از دریافت پاسخ مناسب، می توانید در صورت نیاز به پزشک متخصصی که دکتر عمومی معرفی کرده مراجعه کرده و درمان تخصصی تر را ادامه دهید.

برای یافتن دکتر عمومی آنلاین در مدافون، به چراغ سبز بر روی پروفایل کاربری پزشکان در اپلیکیشن مراجعه نمایید. پزشکانی که چراغ سبز دارند، در هر ساعتی از شبانه روز حتی در ایام تعطیل آماده مشاوره پزشکی هستند.

چه طور می توانم از دکتر عمومی سوال پزشکی بپرسم؟

در اپلیکیشن مدافون سه نوع مشاوره پزشکی وجود دارد:

مشاوره پزشکی تلفنی :

 در مشاوره تلفنی با پزشک، مانند این است که شما شماره تلفن دکتر را در واتساپ دارید و با وی تماس می گیرید. در این روش، شما حداکثر نیم ساعت فرصت دارید که کلیه سوالات خود را بپرسید. مشاوره تلفنی پزشک تنها با پزشکانی امکان پذیر است که چراغ سبز روشن دارند و در لحظه آماده پاسخگویی هستند.

مشاوره پزشکی آنلاین:

در این نوع مشاوره که تنها با دکترهای انلاین (دکترهایی که چراغ سبز روشن دارند)امکان پذیر است، مانند چت در واتساپ است. در این روش شما سوال خود را به صورت متن، صدا، تصویر و ویدئو برای دکتر عمومی می فرستید و پزشک در لحظه به سوال شما پاسخ می دهد. این نوع سوال و جواب پزشکی برای سوالات پزشکی فوری مناسب بوده و حداکثر 2 ساعت امکان پرسش و پاسخ وجود دارد.

مشاوره پزشکی آنلاین متنی:

در این نوع از سوال و جواب پزشکی که هزینه کمتری نیز دارد، شما سوال خود را به صورت متن، تصویر، ویدئو و یا صدا برای پزشک ارسال می کنید. دکتر عمومی، در بازه زمانی مشخص شده در پروفایل خود ، به سوال شما جواب می دهد.

این نوع از مشاوره پزشکی، بنابر انتخاب پزشک معمولا تا چند روز باز است و شما می توانید در این بازه، در صورت نیاز، نتایج آزمایش، عکس، سونوگرافی، تصویربرداری و… را برای پزشک معالج ارسال کنید.

این نوع ارسال سوال پزشکی، برای سوالات پزشکی فوری و آنی مناسب نیست.

سوال و جواب پزشکی از دکتر آنلاین

همین الان از بهترین پزشکان آنلاین در مدافون سوال پزشکی خودت رو بپرس!

هزینه ویزیت آنلاین دکتر عمومی چه قدر است؟

در اپلیکیشن مدافون، هزینه ویزیت آنلاین توسط پزشک مشخص می شود که برای هر پزشک مطابق با شرایط وی متفاوت است. از طرفی بسته به نوع مشاوره دریافت شده، هزینه ویزیت آنلاین متفاوت است.

 با این حال کمترین مبلغ مشاوره دکتر آنلاین عمومی، برای مشاوره های کرونا به مبلغ 7000 تومان است. هزینه پرسش و پاسخ با دکتر عمومی به صورت آنلاین برای سایر مباحث پزشکی، حداقل 20000 تومان است

پزشک عمومی رایگان

دکتر عمومی رایگان

بسیاری از افراد ممکن است به دنبال دکتر عمومی رایگان باشند. خوب است بدانید که مشاوره در خصوص کرونا با دکتر الناز منصوری، دکتر عمومی تقریبا رایگان است.

ارسال سوال برای دکتر رایگان کرونا

اما به صورت کلی، مدافون یک اپلیکیشن دکتر عمومی رایگان نیست. در مشاوره پزشکی رایگان، معمولا تعداد سوالات آن قدر زیاد است که پزشک فرصت پاسخگویی به سوالات را پیدا نمی کند و در اکثر مواقع، کیفیت سوال و جواب پزشکی پایین می آید.

به همین دلیل، در مدافون هزینه ای به مراتب کمتر از یک ویزیت حضوری از کاربران دریافت می شود که با احتساب شرایط ویژه کرونا، حذف هزینه و زحمت رفت و آمد، این هزینه بسیار مقرون به صرفه است.

 

دکتر های آنلاین در اپلیکیشن مدافون به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما هستند.

به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

متوسط امتیاز: 4.7 / 5. تعداد امتیازدهندگان: 1800

هنوز کسی امتیازی ثبت نکرده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.