مشاوره کودک و نوجوان آنلاین

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش دادن همه 44 نتیجه

 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  اعظم رحیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زهره امراللهی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31039
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 98000 تومان

  زهره امراللهی

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زینب جرجر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35645
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 96000 تومان

  زینب جرجر

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • احسان بیات
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:33487
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  احسان بیات

  74,000 

  روانشناس کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سحر اعظمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29159
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  سحر اعظمی

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زبیده زرنشانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31694
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  زبیده زرنشانی

  74,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان قاضی زاده فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:14185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 138000 تومان

  دکتر مرجان قاضی زاده فرد

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا محمودی
  نظام روانشناسی:32696
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  شیوا محمودی

  74,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • الناز علی قلی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29149
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  الناز علی قلی زاده

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سهیلا مقصودی
  نظام روانشناسی:24327
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  سهیلا مقصودی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فروهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6491
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  فوری: ۲۰۰۰۰۰ تومان

  فاطمه فروهر

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:34644
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  : 85000 تومان

  الهه امیری چوندرق

  59,000 

  روانشناس ازدواج، کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سیده زهرا موسوی معصوم
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36234
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 74000 تومان

  سیده زهرا موسوی معصوم

  74,000 

  روانشناس خانواده، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 106000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نازی قنبری
  نظام روانشناسی:13174
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 110000 تومان

  نازی قنبری

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • محبوبه شیخی زازرانی
  نظام روانشناسی:24354
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 113000 تومان
  : 113000 تومان

  محبوبه شیخی زازرانی

  74,000 

  روانشناس خانواده، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمانه متقی
  نظام روانشناسی:30873
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  دکتر سمانه متقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مطهره اخلاقی
  نظام روانشناسی:34571
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  مطهره اخلاقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مریم باقری
  نظام روانشناسی:44479
  سایر مشاوره ها: (۱۵ دقیقه): ۱۰۰۰۰۰ تومان
  (30 دقیقه): 140000 تومان
  : 175000 تومان

  مریم باقری

  100,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:27961
  سایر مشاوره ها: (۱۵ دقیقه): ۱۰۰۰۰۰ تومان
  : 125000 تومان

  فریبا فیضی

  100,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محمد غفاری خان
  نظام روانشناسی:230
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 136000 تومان
  : 138000 تومان

  محمد غفاری خان

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  : 150000 تومان

  آناهیتا افخمی

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا حسینی
  نظام روانشناسی:44570
  سایر مشاوره ها: ( 45 دقیقه ): 180000 تومان
  (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 175000 تومان

  زهرا حسینی

  75,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سمانه سیف یان
  نظام روانشناسی:39257
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 163000 تومان
  : 150000 تومان

  سمانه سیف یان

  75,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شمسی مبشری نیا
  نظام روانشناسی:26578
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 113000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  شمسی مبشری نیا

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • علی عیوضی
  نظام روانشناسی:3649
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 63000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  (45 دقیقه): 150000 تومان
  : 225000 تومان

  علی عیوضی

  63,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • معصومه بهرامی
  نظام روانشناسی:4888
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  معصومه بهرامی

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا حیدری
  نظام روانشناسی:45676
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 80000 تومان
  (30 دقیقه): 160000 تومان
  (45 دقیقه): 240000 تومان
  : 160000 تومان

  مهسا حیدری

  75,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا مظفری پور
  نظام روانشناسی:47027
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  مهسا مظفری پور

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • حمیدرضا مهرابی
  نظام روانشناسی:47319
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  حمیدرضا مهرابی

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زینب شهبازی
  نظام روانشناسی:33082

  زینب شهبازی

  150,000 

  روانشناس کودک،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • پریا زیوری
  نظام روانشناسی:8061
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 140000 تومان
  : 120000 تومان

  پریا زیوری

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • رویا قشقاییان
  نظام روانشناسی:42816
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  رویا قشقاییان

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مریم ترکمن
  نظام روانشناسی:46198
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  مریم ترکمن

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی ، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • هاله هادی پور
  نظام روانشناسی:27450
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  هاله هادی پور

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه رستمی
  نظام روانشناسی:4558
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  فاطمه رستمی

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا عطارحسینی
  نظام روانشناسی:36355
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 125000 تومان

  مهسا عطارحسینی

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نرگس مومنی نکو
  نظام روانشناسی:50403
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  نرگس مومنی نکو

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی قیومی
  نظام روانشناسی:36148
  سایر مشاوره ها: (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی قیومی

  150,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • میلاد یوسف نژاد
  نظام روانشناسی:43825
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 73000 تومان
  (30 دقیقه): 123000 تومان
  : 110000 تومان

  میلاد یوسف نژاد مهربانی

  73,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نادیا کیان
  نظام روانشناسی:41072
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  نادیا کیان

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا نالایی
  نظام روانشناسی:37323
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 125000 تومان

  علیرضا نالایی

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: (۱۵ دقیقه): ۱۰۰۰۰۰ تومان
  (۳۰ دقیقه): ۲۰۰۰۰۰ تومان
  : 175000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  100,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه خمسه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:8185
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 310000 تومان
  فوری : 194000 تومان

  مرضیه خمسه

  194,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین