مشاوره کودک و نوجوان آنلاین

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش دادن همه 36 نتیجه

 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  اعظم رحیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زهره امراللهی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31039
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  زهره امراللهی

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زینب جرجر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35645
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 77000 تومان

  زینب جرجر

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • احسان بیات
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:33487
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 79000 تومان

  احسان بیات

  590,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سحر اعظمی
  نظام روانشناسی:29159
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 50000 تومان

  سحر اعظمی

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زبیده زرنشانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31694
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 79000 تومان

  زبیده زرنشانی

  590,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان قاضی زاده فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:14185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  دکتر مرجان قاضی زاده فرد

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا محمودی
  نظام روانشناسی:32696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 79000 تومان

  شیوا محمودی

  590,000 

  روانشناس کودک

  اطلاعات بیشتر
 • الناز علی قلی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29149
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 85000 تومان

  الناز علی قلی زاده

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سهیلا مقصودی
  نظام روانشناسی:24327
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 79000 تومان

  سهیلا مقصودی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فروهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6491
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  فاطمه فروهر

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • ستایش پیامی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:31532
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  ستایش پیامی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • الهه امیری چندرق
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34644
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 85000 تومان

  الهه امیری چوندرق

  590,000 

  روانشناس ازدواج، کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سیده زهرا موسوی معصوم
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36234
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 59000 تومان

  سیده زهرا موسوی معصوم

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 85000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نازی قنبری
  نظام روانشناسی:13174
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 88000 تومان

  نازی قنبری

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • سیدحسن حیدری موسوی
  نظام روانشناسی:5612
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 79000 تومان

  سید حسن موسوی حیدری

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محبوبه شیخی زازرانی
  نظام روانشناسی:24354
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 90000 تومان
  : 90000 تومان

  محبوبه شیخی زازرانی

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا سالاری راد
  نظام روانشناسی:6840
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سارا سالاری راد

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمانه متقی
  نظام روانشناسی:30873
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سمانه متقی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مطهره اخلاقی
  نظام روانشناسی:34571
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 99000 تومان

  مطهره اخلاقی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محمد غفاری خان
  نظام روانشناسی:230
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 109000 تومان
  : 110000 تومان

  محمد غفاری خان

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  آناهیتا افخمی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا حسینی
  نظام روانشناسی:44570
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 160000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  زهرا حسینی

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سمانه سیف یان
  نظام روانشناسی:39257
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 120000 تومان

  سمانه سیف یان

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شمسی مبشری نیا
  نظام روانشناسی:26578
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 60000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 90000 تومان
  : 80000 تومان

  شمسی مبشری نیا

  600,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • علی عیوضی
  نظام روانشناسی:3649
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 50000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 180000 تومان

  علی عیوضی

  500,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • معصومه بهرامی
  نظام روانشناسی:4888
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  معصومه بهرامی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا حیدری
  نظام روانشناسی:45676
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهسا حیدری

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا مظفری پور
  نظام روانشناسی:47027
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهسا مظفری پور

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی قیومی
  نظام روانشناسی:36148
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی قیومی

  1,200,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مریم باقری
  نظام روانشناسی:44479
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 120000 تومان

  مریم باقری

  800,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • میلاد یوسف نژاد
  نظام روانشناسی:43825
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  : 88000 تومان

  میلاد یوسف نژاد مهربانی

  580,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا نالایی
  نظام روانشناسی:37323
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  علیرضا نالایی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان
  : 140000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  1,000,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه خمسه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:8185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 198000 تومان
  فوری : 155000 تومان

  مرضیه خمسه

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین
انتخاب شهر