پوست و مو

دکتر هدیه تاجدینی
دکتر هدیه تاجدینیمتخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر فاطمه معین الدین
دکتر فاطمه معین الدین متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر محمد رضوانی
دکتر محمد رضوانیمتخصص پوست و مو
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سید ابوالحسن آل محمد
دکتر سید ابوالحسن آل محمد متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 2 ساعت

دکتر الهه نظری
دکتر الهه نظری متخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: کمتر از 2 ساعت

دکتر علی پارسا
دکتر علی پارسامتخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر بنفشه تمیزی فر
دکتر بنفشه تمیزی فرمتخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر سیامک رحمانی
دکتر سیامک رحمانیمتخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت

دکتر علیرضا میرحیدری
دکتر علیرضا میرحیدریمتخصص پوست، مو، زیبایی و لیزر
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 8 ساعت