روانشناس ازدواج آنلاین

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش 1–50 از 113 نتیجه

 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 80000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 220000 تومان
  : 150000 تومان

  مریم کریمی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ندا ملکی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35980
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  ندا ملکی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • اعظم رحیمی
  نظام روانشناسی:35814
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  اعظم رحیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • کاملیا ساداتی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:46204
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 49000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 140000 تومان
  فوری : 195000 تومان

  دکتر کاملیا ساداتی

  140,000 

  روانشناس خانواده ، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کاظم زاده
  نظام روانشناسی:25241
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  زهرا کاظم زاده

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی
  نظام روانشناسی:5767
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 138000 تومان
  : 138000 تومان

  دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • ثنا احمدی
  نظام روانشناسی:37237
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 111000 تومان

  ثنا احمدی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • زینب جرجر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35645
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 96000 تومان

  زینب جرجر

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • شاهین دخت احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:32587
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  شاهین دخت احمدی

  74,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سحر اعظمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:29159
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 50000 تومان

  سحر اعظمی

  74,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان قاضی زاده فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:14185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 138000 تومان

  دکتر مرجان قاضی زاده فرد

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر منیژه شهبازخان
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:4377
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 45000 تومان

  دکتر منیژه شهبازخان

  120,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سهیلا مقصودی
  نظام روانشناسی:24327
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 99000 تومان

  سهیلا مقصودی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فروهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6491
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  فوری: ۲۰۰۰۰۰ تومان

  فاطمه فروهر

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی حبیبی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:37484
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  مهدی حبیبی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:34644
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  : 85000 تومان

  الهه امیری چوندرق

  59,000 

  روانشناس ازدواج، کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرشته حیدری
  نظام روانشناسی:1594
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۶۰۰۰۰ تومان

  دکتر فرشته حیدری

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • فروزان بابایی
  نظام روانشناسی:م-1230
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  (45 دقیقه): 150000 تومان
  : 98000 تومان

  فروزان بابایی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  فوری : 106000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نازی قنبری
  نظام روانشناسی:13174
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 110000 تومان

  نازی قنبری

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • جعفر عذاری اهوازی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:21192
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  فوری: 111000 تومان

  جعفر عذاری اهوازی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا کرمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3440
  سایر مشاوره ها: (۳۰ دقیقه): ۲۰۰۰۰۰ تومان
  : 140000 تومان

  دکتر زهرا کرمی

  140,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • محبوبه شیخی زازرانی
  نظام روانشناسی:24354
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 113000 تومان
  : 113000 تومان

  محبوبه شیخی زازرانی

  74,000 

  روانشناس خانواده، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمانه متقی
  نظام روانشناسی:30873
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  دکتر سمانه متقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان رضوانی شکیب
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:42495
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  مژگان رضوانی شکیب

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 118000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  74,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • علی اشرف نورمحمدی
  نظام روانشناسی:1800
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی اشرف نورمحمدی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا مثقالی
  نظام روانشناسی:29505
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  شیوا مثقالی

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی مرادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  مهدی مرادی

  74,000 

  روانشناس جنسی، خانواده، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نگین تقدس
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34238
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  نگین تقدس

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ملیکا سفیدرود
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36889
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 124000 تومان

  ملیکا سفیدرود

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مینا فرهادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:30448
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 88000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 175000 تومان

  مینا فرهادی

  88,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سلمان صفی خانلو
  نظام روانشناسی:2783
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 124000 تومان

  سلمان صفی خانلو

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  74,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 125000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • محمد کارگر
  نظام روانشناسی:19013
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (۳۰ دقیقه): ۲۰۰۰۰۰ تومان
  : 125000 تومان

  محمد کارگر

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم باقری
  نظام روانشناسی:44479
  سایر مشاوره ها: (۱۵ دقیقه): ۱۰۰۰۰۰ تومان
  (30 دقیقه): 140000 تومان
  : 175000 تومان

  مریم باقری

  100,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مریم رسولی
  نظام روانشناسی:33699
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 125000 تومان

  مریم رسولی

  74,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه آریان سپهر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25605
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 198000 تومان
  فوری : 198000 تومان

  دکتر فاطمه آریان سپهر

  175,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:27961
  سایر مشاوره ها: (۱۵ دقیقه): ۱۰۰۰۰۰ تومان
  : 125000 تومان

  فریبا فیضی

  100,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  (45 دقیقه): 150000 تومان
  : 180000 تومان

  دکتر علی صادقی

  74,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حمید قاسم پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:20017
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 138000 تومان

  دکتر حمید قاسم پور جهانگیر

  74,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • حانیه خوش لهجه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:49821
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  ( 45 دقیقه ) : 250000 تومان
  : 130000 تومان

  حانیه خوش لهجه

  100,000 

  روانشناس خانواده ، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • حمیده شریفی
  نظام روانشناسی:22281
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 80000 تومان
  : 100000 تومان

  حمیده شریفی

  80,000 

  روانشناس خانواده ، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر پردیس میرمعینی
  نظام روانشناسی:20512
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر پردیس میرمعینی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر پریسا سبزواری
  نظام روانشناسی:20685
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر پریسا سبزواری

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا کمال دار
  نظام روانشناسی:16530
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر سارا کمال دار

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر شیدا خوشه مهری
  نظام روانشناسی:14890
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر شیدا خوشه مهری

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی اصغر غلام پور
  نظام روانشناسی:1979
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 74000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 124000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی اصغر غلام پور آهنگر

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر