روانشناس ازدواج آنلاین

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش دادن همه 48 نتیجه

 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  550,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  550,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 149000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  دکتر علی صادقی

  580,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • الهه امیری چندرق
  نظام روانشناسی:34644
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 85000 تومان

  الهه امیری چوندرق

  590,000 

  روانشناس ازدواج، کودک، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ثنا احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:37237
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 89000 تومان

  ثنا احمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • جعفر عذاری اهوازی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:21192
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 89000 تومان

  جعفر عذاری اهوازی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حمید قاسم پور
  نظام روانشناسی:20017
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 110000 تومان

  حمید قاسم پور جهانگیر

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • علی اشرف نورمحمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:1800
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر علی اشرف نورمحمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فرشته حیدری
  نظام روانشناسی:1594
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 85000 تومان

  دکتر فرشته حیدری

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان قاضی زاده فرد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:14185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  دکتر مرجان قاضی زاده فرد

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  590,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سحر اعظمی
  نظام روانشناسی:29159
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 80000 تومان

  سحر اعظمی

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:4201
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  سحر بهروزیان

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سهیلا مقصودی
  نظام روانشناسی:24327
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 79000 تومان

  سهیلا مقصودی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شاهین دخت احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:32587
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  شاهین دخت احمدی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • شیوا مثقالی
  نظام روانشناسی:29505
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 99000 تومان

  شیوا مثقالی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • فروزان بابایی
  نظام روانشناسی:م-1230
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 40000 تومان

  فروزان بابایی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 85000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی مرادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  مهدی مرادی

  590,000 

  روانشناس جنسی، خانواده، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نازی قنبری
  نظام روانشناسی:13174
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 88000 تومان

  نازی قنبری

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • ندا ملکی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35980
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  ندا ملکی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زینب جرجر
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35645
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 77000 تومان

  زینب جرجر

  590,000 

  روانشناس کودک، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ملیکا سفیدرود
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36889
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  ملیکا سفیدرود

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محمد کارگر
  نظام روانشناسی:19013
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 160000 تومان
  : 100000 تومان

  محمد کارگر

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم رسولی
  نظام روانشناسی:33699
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم رسولی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم کریمی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه خمسه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:8185
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 198000 تومان
  فوری : 155000 تومان

  مرضیه خمسه

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محبوبه شیخی زازرانی
  نظام روانشناسی:24354
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 90000 تومان
  : 90000 تومان

  محبوبه شیخی زازرانی

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا سالاری راد
  نظام روانشناسی:6840
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سارا سالاری راد

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی
  نظام روانشناسی:5767
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 110000 تومان
  : 110000 تومان

  دکتر امیرحسین خیاط تهرانچی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سلمان صفی خانلو
  نظام روانشناسی:2783
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 99000 تومان

  سلمان صفی خانلو

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر ملینا شیرانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:4739
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر ملینا شیرانی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فروهر
  نظام روانشناسی:6491
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  فاطمه فروهر

  590,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمانه متقی
  نظام روانشناسی:30873
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سمانه متقی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • ستایش پیامی
  نظام روانشناسی:31532
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  ستایش پیامی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان رضوانی شکیب
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:42495
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  مژگان رضوانی شکیب

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی حبیبی
  نظام روانشناسی:37484
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  مهدی حبیبی

  590,000 

  روانشناس خانواده، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کاظم زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25241
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  زهرا کاظم زاده

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  آناهیتا افخمی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سارا مددزاده
  نظام روانشناسی:37594
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سارا مددزاده

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا نالایی
  نظام روانشناسی:37323
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  علیرضا نالایی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • سیده نگار برکت
  نظام روانشناسی:6737
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سیده نگار برکت

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • مینا فرهادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:30448
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  مینا فرهادی

  700,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  1,000,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر منیژه شهبازخان
  نظام روانشناسی:4377
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  دکتر منیژه شهبازخان

  1,200,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا کرمی
  نظام روانشناسی:3440
  سایر مشاوره ها: (30 دقیقه) : 200000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  دکتر زهرا کرمی

  1,400,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه آریان سپهر
  نظام روانشناسی:25605
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 150000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر فاطمه آریان سپهر

  1,500,000 

  روانشناس ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.