متخصص کودکان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 35 نتیجه

 • دکتر زهرا تقی پور
  نظام پزشکی:124473
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر زهرا تقی پورصابری

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فتانه بابایی
  نظام پزشکی:80303
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر فتانه بابایی

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مجید طرقی
  نظام پزشکی:25555
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر مجید طرقی

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مطهره ربیع پور
  نظام پزشکی:129524
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 45000 تومان

  دکتر مطهره ربیع پور

  450,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر پگاه ادهمی
  نظام پزشکی:130671
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر پگاه ادهمی

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان و طب نوجوانان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
  نظام پزشکی:85290
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 50000 تومان

  دکتر عبدالباسط خطیبی زاده

  500,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سیده فرناز موسوی
  نظام پزشکی:142476
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر سیده فرناز موسوی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی باقرزاده
  نظام پزشکی:100489
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر علی باقرزاده

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مینا اکرامی
  نظام پزشکی:158081
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 55000 تومان

  دکتر مینا اکرامی نوقابی

  550,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر اصغر قیطاسی
  نظام پزشکی:131295
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر اصغر قیطاسی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر امیرحسین وکیلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:78988
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر امیرحسین وکیلی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر جمال الدین گله داری
  نظام پزشکی:56834
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جمال الدین گله داری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سیدجواد میرهدایتی رودسری
  نظام پزشکی:98092
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر جواد میرهدایتی رودسری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حانیه بخشایش
  نظام پزشکی:153878
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حانیه بخشایش

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسین آبیار
  نظام پزشکی:108615
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر حسین آبیار

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر حسین دلیلی
  نظام پزشکی:62988
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر حسین دلیلی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمیه محبوبی
  نظام پزشکی:124676
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر سمیه محبوبی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر شادی ادیب
  نظام پزشکی:139530
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر شادی ادیب

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر عبدالامیر ضیغمی
  نظام پزشکی:24681
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر عبدالامیر ضیغمی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی دهدشتی زاده
  نظام پزشکی:142050
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر علی دهدشتی زاده

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه رجائی پور
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:169490
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  دکتر فاطمه رجائی پور

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر کامران آسیائی
  نظام پزشکی:108438
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر کامران آسیائی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محمدمهدی آنی
  نظام پزشکی:134149
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر محمدمهدی آنی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم افتتاح
  نظام پزشکی:52860
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم افتتاح

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم متفکر
  نظام پزشکی:40271
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 65000 تومان

  دکتر مریم متفکر

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهدیه السادات کسائی زادگان
  نظام پزشکی:146382
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مهدیه سادات کسائی زادگان

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهرناز ادیب
  نظام پزشکی:106463
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر مهرناز ادیب

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهسا شیوا
  نظام پزشکی:158036
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر مهسا شیوا

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مینا غفاری
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:129207
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر مینا غفاری

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نسیم قربان نژاد
  نظام پزشکی:131185
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 60000 تومان

  دکتر نسیم قربان نژاد

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر یاسین حسین زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:65735
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر یاسین حسین زاده

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر بهاره هوشیار
  نظام پزشکی:129605
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر بهاره هوشیار

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا نیک آفرین
  نظام پزشکی:124609
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 80000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سارا نیک آفرین

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هدیه سادات علوی
  نظام پزشکی:127259
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 80000 تومان
  : 75000 تومان

  دکتر هدیه سادات علوی

  590,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا فرهادی
  نظام پزشکی:131294
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 85000 تومان
  : 95000 تومان

  دکتر سارا فرهادی

  850,000 

  متخصص کودکان و نوزادان

  اطلاعات بیشتر
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.