دکتر زنان و زایمان

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 31 نتیجه

 • دکتر طیبه قاضوی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:147397
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  فوری : 70000 تومان

  دکتر سیده طیبه قاضوی

  700,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر محدثه عالمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:128229
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 690.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  فوری : 800.000 ریال

  دکتر محدثه عالمی

  690,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر غزال گلی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:133594
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 75000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 90000 تومان
  فوری : 75000 تومان

  دکتر غزال گلی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر کیانا صادقی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:128504
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 70000 تومان
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  فوری : 80000 تومان

  دکتر کیانا صادقی

  700,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر یکتا پارسا
  نظام پزشکی:161913
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 550.000 ریال

  دکتر یکتا پارسا

  550,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا سیفی
  نظام پزشکی:102393
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 550.000 ریال

  دکتر زهرا سیفی

  550,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه قاضی
  نظام پزشکی:94510
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 610.000 ریال

  دکتر فاطمه قاضی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرجان سهند
  نظام پزشکی:33419
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 610.000 ریال

  دکتر مرجان سهند

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر رضوان هوری
  نظام پزشکی:135997
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 610.000 ریال

  دکتر رضوان هوری

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زینت کریمی
  نظام پزشکی:137262
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25دقیقه ) : 800.000 ریال
  : 600.000 ریال

  دکتر زینت کریمی

  590,000 

  متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سپیده میرج
  نظام پزشکی:46848
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 660.000 ریال

  دکتر سپیده میرج

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم لطفی
  نظام پزشکی:121475
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 660.000 ریال

  دکتر مریم لطفی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر رویا شهریاری پور
  نظام پزشکی:126640
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 660.000 ریال

  دکتر رویا شهریاری پور

  590,000 

  فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میترا کازرونی
  نظام پزشکی:144472
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 1.000.000 ریال
  ( 25دقیقه ) : 1.200.000 ریال
  : 900.000 ریال

  دکتر میترا کازرونی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا نظامی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:146161
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 88000 تومان
  فوری : 66000 تومان

  دکتر زهرا نظامی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • نظام پزشکی:126060
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 660.000 ریال

  دکتر ساناز عمادی

  5,900,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مرضیه متین فر
  نظام پزشکی:137055
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 720.000 ریال

  دکتر مرضیه متین فر

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر صفا صالحی
  نظام پزشکی:149990
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 720.000 ریال

  دکتر صفا صالحی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر بیتا طهماسبی
  نظام پزشکی:131267
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر بیتا طهماسبی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان فلوشيپ لاپاراسكوپي و هيستروسكوپي

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سمیرا جعفری
  نظام پزشکی:137325
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر سمیرا جعفری

  590,000 

  متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه نورا کسائی
  نظام پزشکی:48112
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر فاطمه نورا کسائی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم فرزان مهر
  نظام پزشکی:153027
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر مریم فرزان مهر

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر ملیکا آصفی
  نظام پزشکی:134162
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر ملیکا آصفی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نجمه السادات مصلی نژاد
  نظام پزشکی:130031
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 1.140.000 ریال

  دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر هانیه حسین مردی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:151258
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 770.000 ریال

  دکتر هانیه حسین مردی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا رازقندی
  نظام پزشکی:137588
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 800.000 ریال
  : 880.000 ریال

  دکتر زهرا رازقندی

  800,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • نظام پزشکی:152224
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 88000 تومان
  : 77000 تومان

  دکتر سوسن رضائی

  590,000 

  متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر فاطمه نیک پور
  نظام پزشکی:123282
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 830.000 ریال

  دکتر فاطمه نیک پور

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر آزیتا صفارزاده کرمانی
  نظام پزشکی:37413
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 880.000 ریال

  دکتر آزیتا صفارزاده

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان- فوق تخصص نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مریم فریدمجتهدی
  نظام پزشکی:118100
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 880.000 ریال

  دکتر مریم فریدمجتهدی

  590,000 

  جراح و متخصص زنان و زایمان- فوق تخصص نازایی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا نادری
  نظام پزشکی:69078
  بیمه:تامین اجتماعی
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 880.000 ریال
  : 880.000 ریال

  دکتر زهرا نادری

  590,000 

  جراح و متخصص زنان، زایمان و فوق تخصص نازایی

  اطلاعات بیشتر
انتخاب نوع بیمه
سوابق علمی