بیمارستان ها

بیمارستان حضرت رسول (ص)

بیمارستان حضرت رسول (ص)

بیمارستان حضرت رسول (ص) آدرس: تهران – خیابان ستارخان- خیابان نیایش – نبش خیابان منصوری. شماره تماس: 02164351000

بیمارستان آرمان

بیمارستان آرمان

بیمارستان آرمان آدرس: تهران – خیابان سئول – نبش 12 متری اول – پلاک 86 شماره تماس: 02141014

بیمارستان آزادی

بیمارستان آزادی

بیمارستان آزادی آدرس: تهران ، خیابان آزادی ، خیابان میمنت ، بیمارستان آزادی شماره تماس: 02166001127, 02166001126,02166001128

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی آدرس: تهران ، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی شماره تماس: 02166731366, 02166731367, 02166731364, 02166731363, 02166731362, 02166731361,02161420

بیمارستان دی

بیمارستان دی

بیمارستان دی آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان توانیر ، نبش خیابان شهید عباسپور ، بیمارستان دی شماره تماس:02188797114, 02188797115, 02188797111, 02188797119, 02188797118, 02188797117,02188797116,02188797112,02188797113

بیمارستان شفا

بیمارستان شفا

بیمارستان شفا آدرس: تهران-میدان شهدا – خیابان مجاهدین اسلام – بیمارستان ارتوپدی شفا یحیاییان شماره تماس:33120076-9

بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت آدرس: تهران-خیابان آزادی-نرسیده به جیحون-خیابان میمنت شماره تماس: 66001126-9

بیمارستان لاله

بیمارستان لاله

بیمارستان لاله آدرس: تهران-شهرک غرب-فاز5 -خیابان سیمای ایران-نبش فلامک جنوبی شماره تماس: 88571065-7

بیمارستان کیان

بیمارستان کیان

بیمارستان کیان آدرس: تهران-خیابان دکتر شریعتی- دوراهی قلهک شماره تماس: 22262828

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا آدرس:تهران- ابتدای بلوار آیت ا…کاشانی-روبروی پارک استقلال شماره تماس: 47900