متخصص تغذیه

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 1000 پزشک در 45 تخصص مختلف آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

بهترین پزشکان و روانشناسان

مشاوره 24 ساعته و فوری

حفظ محرمانگی اطلاعات

خدمات تحت پوشش بیمه

نمایش دادن همه 21 نتیجه

 • احسان طهماسبی
  نظام پزشکی:ت-7895
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 680.000 ریال

  احسان طهماسبی

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • شیما سیدابراهیمی
  نظام پزشکی:ت-1195
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 25دقیقه ) : 89000 تومان
  : 85000 تومان

  شیما سیدابراهیمی

  500,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه

  اطلاعات بیشتر
 • فرناز پرورش
  نظام پزشکی:ت-4550
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 680.000 ریال

  فرناز پرورش

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهدی وجدی
  نظام پزشکی:ت-9042
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.080.000 ریال

  دکتر مهدی وجدی

  590,000 

  دکتری تخصصی علوم تغذیه

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی خوشگوتهرانی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-5867
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 680.000 ریال

  مهدی خوشگوتهرانی

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • آرزو محمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-7474
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  فوری : 880.000 ریال

  آرزو محمدی

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • نادیا حفیظی
  نظام پزشکی:ت-6471
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 810.000 ریال

  نادیا حفیظی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • آزاده درویشیان
  نظام پزشکی:ت-6166
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 850.000 ریال

  آزاده درویشیان

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • حمیدرضا رحیمی
  نظام پزشکی:ت-8313
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 850.000 ریال

  حمیدرضا رحیمی

  590,000 

  مشاور تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • زینب غلامی
  نظام پزشکی:ت-3826
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 850.000 ریال

  زینب غلامی

  590,000 

  مشاور تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • سعادت کریمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-2155
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 880.000 ریال

  سعادت کریمی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • شایان اکبری
  نظام پزشکی:ت-9417
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 880.000 ریال

  شایان اکبری

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه حق شنو
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-8241
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 850.000 ریال

  فاطمه حق شنو

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • لاله کرامت
  نظام پزشکی:ت-785
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 850.000 ریال

  لاله کرامت

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • رضا عباسی
  نظام پزشکی:ت-7855
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 980.000 ریال

  رضا عباسی

  590,000 

  کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • لاله قائدی
  نظام پزشکی:ت-4170
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.010.000 ریال

  لاله قائدی

  590,000 

  کارشناسی ارشد تغذیه

  اطلاعات بیشتر
 • بهاره اتحادی
  نظام پزشکی:ت-9620
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.080.000 ریال

  بهاره اتحادی

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • بهجت صبور صادق زاده
  نظام پزشکی:ت-837
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.080.000 ریال

  بهجت صبور صادق زاده

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • بهنام گشتی زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-905
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.080.000 ریال

  بهنام گشتی زاده

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • محمدامین چوبینه
  وضعیت:آنلاین
  نظام پزشکی:ت-2232
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.080.000 ریال

  محمدامین چوبینه

  590,000 

  کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر میلاد دانشی
  نظام پزشکی:ت-5078
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 590.000 ریال
  ( 25 دقیقه ) : 890.000 ریال
  : 1.350.000 ریال

  دکتر میلاد دانشی

  590,000 

  متخصص تغذیه بالینی، فلوشیپ کبدچرب

  اطلاعات بیشتر