مشاوره آنلاین جنسی

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش دادن همه 28 نتیجه

 • علیرضا چیره نژاد
  نظام روانشناسی:2708
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان

  علیرضا چیره نژاد

  550,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر احمد احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:3989
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 55000 تومان

  دکتر احمد احمدی

  550,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی صادقی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:23752
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 58000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 98000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 149000 تومان
  فوری : 100000 تومان

  دکتر علی صادقی

  580,000 

  روانشناس خانواده، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • ثنا احمدی
  نظام روانشناسی:37237
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 89000 تومان

  ثنا احمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • علی اشرف نورمحمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:1800
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 60000 تومان

  دکتر علی اشرف نورمحمدی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:36041
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  زهرا محمدنیا ایمنی

  590,000 

  روانشناس جنسی، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • زینب قاسمیان مبرهن
  نظام روانشناسی:31279
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 69000 تومان

  زینب قاسمیان مبرهن

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سیده سمیه حجازیان امیری
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25334
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 89000 تومان

  سیده سمیه حجازیان امیری

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • شاهین دخت احمدی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:32587
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  فوری : 40000 تومان

  شاهین دخت احمدی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • فروزان بابایی
  نظام روانشناسی:م-1230
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 40000 تومان

  فروزان بابایی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • فروغ معیری راد
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:24965
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 85000 تومان

  فروغ معیری راد

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا معیرطرقی
  نظام روانشناسی:4062
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  لیلا معیرطرقی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا یثربی نژاد
  نظام روانشناسی:8635
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 95000 تومان

  لیلا یثربی نژاد

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان باقری مقیمی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:6033
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 85000 تومان

  مژگان باقری مقیمی

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مهدی مرادی
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:35696
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  مهدی مرادی

  590,000 

  روانشناس جنسی، خانواده، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • نگین تقدس
  نظام روانشناسی:34238
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  نگین تقدس

  590,000 

  روانشناس جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ملیکا سفیدرود
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:36889
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 99000 تومان

  ملیکا سفیدرود

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مریم رسولی
  نظام روانشناسی:33699
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم رسولی

  590,000 

  روانشناس جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم کریمی
  نظام روانشناسی:31813
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  ( 45دقیقه ) : 150000 تومان
  : 100000 تومان

  مریم کریمی

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سارا سالاری راد
  نظام روانشناسی:6840
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 90000 تومان

  دکتر سارا سالاری راد

  590,000 

  روانشناس خانواده، کودک، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سلمان صفی خانلو
  نظام روانشناسی:2783
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 99000 تومان

  سلمان صفی خانلو

  590,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • ستایش پیامی
  نظام روانشناسی:31532
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  : 80000 تومان

  ستایش پیامی

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مژگان رضوانی شکیب
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:42495
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 99000 تومان
  فوری : 90000 تومان

  مژگان رضوانی شکیب

  590,000 

  روانشناس فردی، جنسی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کاظم زاده
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:25241
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان
  فوری : 80000 تومان

  زهرا کاظم زاده

  590,000 

  روانشناس ازدواج، جنسی، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • آناهیتا افخمی
  نظام روانشناسی:28536
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 120000 تومان
  : 120000 تومان

  آناهیتا افخمی

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سارا مددزاده
  نظام روانشناسی:37594
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 100000 تومان

  سارا مددزاده

  590,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 160000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  1,000,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر زهرا کرمی
  نظام روانشناسی:3440
  سایر مشاوره ها: (30 دقیقه) : 200000 تومان
  فوری : 140000 تومان

  دکتر زهرا کرمی

  1,400,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
نمایش مشاوران آنلاین
انتخاب شهر
مشاوره پزشکی و روانشناسی بدون اینترنت

در صورتی که نیاز به دریافت مشاوره تلفنی از پزشک یا روانشناس دارید اما اینترنت شما قطع یا بسیار کند است با شماره پشتیانی مدافون 09202145521 تماس حاصل فرمایید.