بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت

بیمارستان میمنت

آدرس: تهران-خیابان آزادی-نرسیده به جیحون-خیابان میمنت

شماره تماس: 66001126-9

 

بیمارستان میمنت بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی میباشد.

Copyright 2021 MEDAFONE