بیمارستان کودکان مفید

بیمارستان کودکان مفید

بیمارستان کودکان مفید

آدرس: تهران-خیابان شریعتی – بالاتر از حسنیه ارشاد – بیمارستان اطفال کودکان مفید

شماره تماس: 22227021-9

 

بیمارستان کودکان مفید بیمارستان علوم پزشکی در حوزه اطفال میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE