بیمارستان لولاگر

بیمارستان لولاگر

بیمارستان لولاگر

آدرس: تهران-خیابان آذربایجان – خیابان خوش

شماره تماس: 66879610-1

 

بیمارستان لولاگر بیمارستان علوم پزشکی در حوزه داخلی،جراحی و زنان و زایمان میباشد.

پزشکان حاضر در بیمارستان لولاگر که با مدافون همکاری دارند:

1.دکتر عمید شمس اله؛ روانپزشک

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE