بیمارستان صدر

بیمارستان صدر

بیمارستان صدر

آدرس: تهران-میدان ولیعصر، خیابا کریمخان زند، خیابان به آفرین

شماره تماس: 88937070

 

بیمارستان صدر بیمارستان تامین اجتماعی در حوزه چشم میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE