بیمارستان صدر

بیمارستان صدر

بیمارستان صدر

آدرس: تهران-میدان ولیعصر، خیابا کریمخان زند، خیابان به آفرین

شماره تماس: 88937070

 

بیمارستان صدر بیمارستان تامین اجتماعی در حوزه چشم میباشد.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE