بیمارستان شهدای یافت آباد

بیمارستان شهدای یافت آباد

بیمارستان شهدای یافت آباد

آدرس: تهران-یافت آباد – خیابان الغدیر – نرسیده به خیابن حسین باقری

شماره تماس: 66806322

 

بیمارستان شهدای یافت آباد بیمارستان علوم پزشکی در حوزه داخلی و جراحی میباشد.

Copyright 2021 MEDAFONE