بیمارستان ایران مهر

بیمارستان ایران مهر

بیمارستان ایران مهر

آدرس: تهران-خیابان دکتر شریعتی - دو راهی قلهک

شماره تماس: 22009071-9

 

بیمارستان ایران مهر بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE