بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپپادانا

آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنی - نبش خیابان سپند

شماره تماس: 88303163-4

 

بیمارستان آپادانا بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE