بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپپادانا

آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنی - نبش خیابان سپند

شماره تماس: 88303163-4

 

بیمارستان آپادانا بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE