بیمارستان آراد

بیمارستان آراد

بیمارستان آراد

آدرس: خیابان سمیه - بین خیابان دکتر شریعتی و خیابان بهار

شماره تماس: 77601001-6

 

بیمارستان آراد بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE