روانشناس

مشاوره متنی و تلفنی
در مدافون، بیش از 100 روانشناس در 6 تخصص مختلف آماده ارائه مشاوره تلفنی و متنی هستند.

نمایش 101–143 از 143 نتیجه

 • منا پرجرأت پو
  نظام روانشناسی:14695
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  منا پرجرأت پو

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده ، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا حیدری
  نظام روانشناسی:45676
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 80000 تومان
  (30 دقیقه): 160000 تومان
  (45 دقیقه): 240000 تومان
  : 160000 تومان

  مهسا حیدری

  75,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا شادمهر
  نظام روانشناسی:20085
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 113000 تومان

  مهسا شادمهر

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا مظفری پور
  نظام روانشناسی:47027
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  مهسا مظفری پور

  74,000 

  روانشناس کودک، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • حمیدرضا مهرابی
  نظام روانشناسی:47319
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  حمیدرضا مهرابی

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر نوید انفعال
  نظام روانشناسی:39166
  سایر مشاوره ها: ( 45 دقیقه ): 180000 تومان
  (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 175000 تومان

  دکتر نوید انفعال

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • زینب شهبازی
  نظام روانشناسی:33082

  زینب شهبازی

  150,000 

  روانشناس کودک،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • پریا زیوری
  نظام روانشناسی:8061
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 140000 تومان
  : 120000 تومان

  پریا زیوری

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • پانته آ اعتضادی
  نظام روانشناسی:42560
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 120000 تومان

  پانته آ اعتضادی

  74,000 

  روانشناس جنسی ، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • پیمان ونایی
  نظام روانشناسی:32884
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 150000 تومان

  پیمان ونایی

  74,000 

  روانشناس فردی

  اطلاعات بیشتر
 • حامد عامری
  نظام روانشناسی:41988
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 100000 تومان

  حامد عامری

  74,000 

  روانشناس خانواده ، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر داود لکی
  نظام روانشناسی:48698
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 45 دقیقه ) : 190000 تومان
  (30 دقیقه): 120000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر داود لکی

  59,000 

  روانشناس ازدواج ، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر مهرداد ساسانی
  نظام روانشناسی:4092
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 100000 تومان

  دکتر مهرداد ساسانی

  74,000 

  روانشناس خانواده ، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • رویا قشقاییان
  نظام روانشناسی:42816
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  رویا قشقاییان

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • زهرا کمالی
  نظام روانشناسی:41904
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 150000 تومان

  زهرا کمالی

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی ، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • شهناز خیرخواه
  نظام روانشناسی:28991
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 150000 تومان

  شهناز خیرخواه

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • عاطفه صالحی
  نظام روانشناسی:47478
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  عاطفه صالحی

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محدثه صفاری
  نظام روانشناسی:38287
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  محدثه صفاری

  74,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محسن بسطامی
  نظام روانشناسی:42208
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 100000 تومان

  محسن بسطامی

  74,000 

  روانشناس خانواده ، فردی، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • مریم ترکمن
  نظام روانشناسی:46198
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  مریم ترکمن

  74,000 

  روانشناس فردی، جنسی ، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • میثم اشرفی
  نظام روانشناسی:29176
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 120000 تومان

  میثم اشرفی

  74,000 

  روانشناس جنسی ، کودک، ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • هاله هادی پور
  نظام روانشناسی:27450
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  هاله هادی پور

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه رستمی
  نظام روانشناسی:4558
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  فاطمه رستمی

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • لیلا خضرائی راد
  نظام روانشناسی:23363
  سایر مشاوره ها: (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 125000 تومان

  لیلا خضرائی راد

  125,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر سعید علوی
  نظام روانشناسی:33507
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر سعید علوی

  74,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • فاطمه فولادی
  نظام روانشناسی:45479
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  فاطمه فولادی

  74,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ماندانا شریفی
  نظام روانشناسی:25960
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : ۲۰۰۰۰۰ تومان

  ماندانا شریفی

  75,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • مهسا عطارحسینی
  نظام روانشناسی:36355
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 125000 تومان

  مهسا عطارحسینی

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نرگس مومنی نکو
  نظام روانشناسی:50403
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  نرگس مومنی نکو

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • دکتر علی قیومی
  نظام روانشناسی:36148
  سایر مشاوره ها: (30 دقیقه): 150000 تومان
  : 150000 تومان

  دکتر علی قیومی

  150,000 

  روانشناس فردی،جنسی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • محمدرضا یزدان شناس
  نظام روانشناسی:22502
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  محمدرضا یزدان شناس

  75,000 

  روانشناس فردی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • میلاد یوسف نژاد
  نظام روانشناسی:43825
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 73000 تومان
  (30 دقیقه): 123000 تومان
  : 110000 تومان

  میلاد یوسف نژاد مهربانی

  73,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نادیا کیان
  نظام روانشناسی:41072
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 75000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  نادیا کیان

  75,000 

  روانشناس جنسی،ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • ناهید طاهری بخش
  نظام روانشناسی:44651
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  ناهید طاهری بخش

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نیلوفر عباسی
  نظام روانشناسی:41091
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  نیلوفر عباسی

  74,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • سارا مددزاده
  نظام روانشناسی:37594
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 113000 تومان

  سارا مددزاده

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، جنسی

  اطلاعات بیشتر
 • سپیده سلطانی پور
  نظام روانشناسی:28449
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 163000 تومان

  سپیده سلطانی پور

  74,000 

  روانشناس فردی، خانواده،ازدواج

  اطلاعات بیشتر
 • سیده نگار برکت
  نظام روانشناسی:6737
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 125000 تومان

  سیده نگار برکت

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، فردی

  اطلاعات بیشتر
 • علیرضا نالایی
  نظام روانشناسی:37323
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 125000 تومان
  : 125000 تومان

  علیرضا نالایی

  74,000 

  روانشناس خانواده، ازدواج، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:4201
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 59000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 60000 تومان
  : 60000 تومان

  سحر بهروزیان

  90,000 

  روانشناس ازدواج، فردی، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نسرین دشتبانیان
  نظام روانشناسی:34671
  سایر مشاوره ها: ( 15دقیقه ) : 100000 تومان
  ( 30دقیقه ) : 200000 تومان
  : 175000 تومان

  نسرین دشتبانیان

  100,000 

  روانشناس جنسی، فردی، کودک

  اطلاعات بیشتر
 • مرضیه خمسه
  وضعیت:آنلاین
  نظام روانشناسی:8185
  سایر مشاوره ها: ( 30دقیقه ) : 310000 تومان
  فوری : 194000 تومان

  مرضیه خمسه

  194,000 

  روانشناس فردی، ازدواج، خانواده

  اطلاعات بیشتر
 • نظام روانشناسی:38351
  سایر مشاوره ها: (15 دقیقه): 74000 تومان
  (30 دقیقه): 124000 تومان
  : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  رضوان امیرزرگر

  74,000 

  کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

  اطلاعات بیشتر