تاب آوری در زندگی چیست؟ راه هایی برای تاب آوری

در این مقاله دکتر نگین برکت، روانشناس، درباره تاب آوری در زندگی توضیح داده اند. در فایل صوتی زیر می‌توانید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید. در زندگی روزمره ما انسان‌ها، برخی تجارب و شرایط به گونه ای است که همه ما خواه ناخواه دچار مشکل می شویم، طوری که ممکن است سلامت روان […]

تاب آوری در زندگی چیست؟ راه هایی برای تاب آوری بیشتر بخوانید »