مرکزقلب تهران

مرکزقلب تهران

مرکز قلب تهران

آدرس: تهران-کارگر شمالی – بزرگراه جلال آل احمد – بیمارستان قلب و عروق مرکز قلب تهران

شماره تماس: 88029600-69

 

مرکزقلب تهران مرکز علوم پزشکی در حوزه قلب و عروق می باشد.

Copyright 2021 MEDAFONE