بیمارستان 12 بهمن

بیمارستان 12 بهمن

بیمارستان 12 بهمن

آدرس: تهران-شهر قدس - بلوار مصلی - جنب مصلی

شماره تماس: 46848101-3

 

بیمارستان 12 بهمن بیمارستان تامین اجتماعی در حوزه جراحی و زنان است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE