بیمارستان گلستان

بیمارستان گلستان

بیمارستان گلستان

آدرس: تهران- بزرگراه صیادشیرازی- جنب کمیته امداد- گلستان پنجم

شماره تماس: 22549096-7

 

بیمارستان گلستان بیمارستان نیروی دریایی ارتش در حوزه داخلی،جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE