بیمارستان کیان

بیمارستان کیان

بیمارستان کیان

آدرس: تهران-خیابان دکتر شریعتی- دوراهی قلهک

شماره تماس: 22262828

 

بیمارستان کیان بیمارستان خصوصی در زمینه داخلی و جراحی میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE