بیمارستان نجمیه

بیمارستان نجمیه

بیمارستان نجمیه

آدرس: تهران-پایین تر از تقاطع و حافظ،جمهوری

شماره تماس: 61461

 

شماره نوبت دهی: 61462222

بیمارستان نجمیه یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE