بیمارستان مهدیه

بیمارستان مهدیه

بیمارستان مهدیه

آدرس: تهران-خیابان شوش شرقی – خیابان شهرزاد – خیابان منصور

شماره تماس: 55062628

 

بیمارستان مهدیه بیمارستان علوم پزشکی در حوزه زنان و زایمان میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE