بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر

بیمارستان فیروزگر

آدرس: تهران- خیابان ولیعصر – خیابان ولدی – خیابان به آفرین

شماره تماس: 88942661-4

 

بیمارستان فیروزگر بیمارستان علوم پزشکی در حوزه داخلی و جراحی میباشد.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE