بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی

آدرس: تهران-خیابان کارگر جنوبی – میدان قزوین – بیمارستان چشم پزشکی فارابی

شماره تماس: 88942661-4

 

بیمارستان فارابی بیمارستان علوم پزشکی در حوزه چشم پزشکی میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE