بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی

بیمارستان فارابی

آدرس: تهران-خیابان کارگر جنوبی – میدان قزوین – بیمارستان چشم پزشکی فارابی

شماره تماس: 88942661-4

 

بیمارستان فارابی بیمارستان علوم پزشکی در حوزه چشم پزشکی میباشد.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE