بیمارستان طرفه

بیمارستان طرفه

بیمارستان طرفه

آدرس:تهران- میدان بهارستان – خیابان بهارستان

شماره تماس: 77530091-4

 

بیمارستان طرفه بیمارستان علوم پزشکی در زمینه جراحی و داخلی و چشم میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE