بیمارستان دکتر شریعتی

بیمارستان دکتر شریعتی

بیمارستان شریعتی

آدرس: خیابان کارگر شمالی – خیابان جلال آل احمد 

شماره تماس: 88206001-19

 

بیمارستان شریعتی بیمارستان جراحی،داخلی و مربوط به حوزه تخصصی قلب است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE