بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

آدرس: تهران-خیابان امام خمینی – میدان ۳۱ شهریور

شماره تماس:66348500-10

 

بیمارستان سینا بیمارستان علوم پزشکی در حوزه جراحی و داخلی میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE