بیمارستان زعیم

بیمارستان زعیم

بیمارستان زعیم

آدرس:تهران-جاده خاوران – بعد از پاکدشت – شریف آباد

شماره تماس: 33472121

 

بیمارستان زعیم بیمارستان علوم پزشکی در زمینه داخلی و جراحی میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE