بیمارستان بهارلو

بیمارستان بهارلو

بیمارستان بهارلو

آدرس: میدان راه آهن – خیابان انبار نفت – میدان بهداری 

شماره تماس: 55658500-4

 

 

 

بیمارستان بهارلو بیمارستان علوم چزشکی و داخلی است.

آدرس سایت بیمارستان:  http://medicine.tums.ac.ir/

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE