بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

بیمارستان بانک ملی

آدرس: تهران ، خیابان فردوسی ، ساختمان ادارات مرکزی ، بیمارستان بانک ملی

شماره تماس: 02166731366, 02166731367, 02166731364, 02166731363, 02166731362, 02166731361,02161420

 

بیمارستان بانک ملی تهران ، برای تامین بهداشت و درمان و همچنین نیاز های پزشکی کارکنان بانک ملی ، در سال 1317 و در زمینی به مساحت 24000 متر مربع ، به صورت ساختمان 9 طبقه ای ، تاسیس شد . بیمارستان بانک ملی تهران ، مرکز درمانی است که به عنوان بیمارستان عمومی ، فعالیت می کند . در حال حاضر ، 227 تخت خواب فعال دارد .

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE