بیمارستان امیراعلم

بیمارستان امیراعلم

بیمارستان امیراعلم

آدرس: تهران- خیابان سعدی شمالی

شماره تماس: 66515001-9

 

بیمارستان امیراعلم بیمارستان دولتی در زمینه گوش و حلق و بینی میباشد.

 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE