بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین

بیمارستان امام حسین

آدرس: میدان امام حسین – خیابان شهید مدنی 

شماره تماس:77558001-5

 

بیمارستان امام حسین بیمارستان داخلی،جراحی و روانپزشکی است.

آدرس سایت: ehmc.ir

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE