بیمارستان البرز

بیمارستان البرز

بیمارستان البرز

آدرس: تهران- خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی

شماره تماس: 66467563-4

 

بیمارستان البرز بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE