بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

آدرس: تهران-خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شریفی – کوچه آذر – بیمارستان ارتوپدی اختر

شماره تماس:22601761

 

بیمارستان اختر بیمارستان دولتی در حوزه ارتوپدی میباشد.

وبسایت بیمارستان:amc.sbmu.ac.ir

شاید خواندن این مطالب برایتان جالب باشد

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE