بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

بیمارستان اختر

آدرس: تهران-خیابان شریعتی – خیابان پل رومی – خیابان شریفی – کوچه آذر – بیمارستان ارتوپدی اختر

شماره تماس:22601761

 

بیمارستان اختر بیمارستان دولتی در حوزه ارتوپدی میباشد.

وبسایت بیمارستان:amc.sbmu.ac.ir

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE