بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

آدرس:تهران- ابتدای بلوار آیت ا...کاشانی-روبروی پارک استقلال

شماره تماس: 47900

 

بیمارستان ابن سینا بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی میباشد.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE