بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

بیمارستان ابن سینا

آدرس:تهران- ابتدای بلوار آیت ا...کاشانی-روبروی پارک استقلال

شماره تماس: 47900

 

بیمارستان ابن سینا بیمارستان خصوصی در حوزه داخلی و جراحی میباشد.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE