بیمارستان آبان

بیمارستان آبان

بیمارستان آبان

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ابان جنوبی

شماره تماس: 83839000

 

بیمارستان آبان بیمارستان خصوصی در حوزه جراحی و زنان است.

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر

Copyright 2021 MEDAFONE