بیمارستان آبان

بیمارستان آبان

بیمارستان آبان

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان ابان جنوبی

شماره تماس: 83839000

 

بیمارستان آبان بیمارستان خصوصی در حوزه جراحی و زنان است.

اطلاع از جدیدترین مطالب وب سایت

شماره موبایل*
نادرست

کد امنیتی
نادرست

Copyright 2018 MEDAFONE