مژگان پیامنی، کارشناس مامایی

شماره نظام پزشکی  م-48491
تحصیلات
  • کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

مژگان پیامنی کارشناس مامایی آنلاین

سوابق علمی و کاری
خدمات قابل ارائه
  • محقق طب سنتی
  • مشاوره روابط بین زوج ها
  • رژیم درمانی 
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  در بیمارستان فعالیت ندارند 
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر