فاطمه ملائک، کارشناس مامایی

شماره نظام پزشکی م-717
تحصیلات
  • کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

فاطمه ملائک کارشناس مامایی آنلاین

سوابق علمی و کاری
خدمات قابل ارائه
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر