دکتر کوروش وحیدشاهی، فوق تخصص قلب کودکان

شماره نظام پزشکی 63388
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی
  • دکتری تخصصی کودکان
  • دکتری فوق تخصصی قلب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر کوروش وحیدشاهی پزشک فوق تخصص قلب کودکان آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • دستیار تخصصی اطفال
  • دانشنامه تخصصی اطفال
خدمات قابل ارائه
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها بیمارستان مدرس
 

امتیاز دهی

امتیاز: 98.33% - 3 نفر
4.9

نفر