دکتر پوریا اصیلی، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  188944
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پوریا اصیلی پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  بهداری ارتش
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر