دکتر نرگس پاکروی، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  185822
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر نرگس پاکروی پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • سابقه کار در اورژانس بیمارستان
خدمات قابل ارائه
  • مشاوره در زمینه پزشک عمومی
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها در بیمارستان فعالیت ندارد
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر