دکتر احمد قاسمی، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  179194
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر احمد قاسمی پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • پزشک اورژانس 
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  درمانگاه کرمان 
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر