دکتر علیرضا توسلی؛ فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

شماره نظام پزشکی 194343
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی 
  • دکتری تخصصی کودکان
  • دکتری فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا توسلی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
خدمات قابل ارائه
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها مرکز طبی کودکان
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر