دکتر زهرا باقریان، پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی  181550
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر زهرا باقریان پزشک عمومی آنلاین

سوابق علمی و کاری
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  بیمارستان امام حسین شاهرود 
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 10 نفر
5

نفر