دکتر حسین دلیلی، فوق تخصص نوزادان

شماره نظام پزشکی  62988
تحصیلات
  • دکتری پزشکی عمومی
  • دکتری تخصصی کودکان
  • دکتری فوق تخصصی نوزادان از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین دلیلی پزشک فوق تخصص نوزادان آنلاین

سوابق علمی و کاری
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 
خدمات قابل ارائه
  •  
شماره تماس مطب ندارد
آدرس مطب ندارد
بیمارستان ها  بیمارستان امام خمینی 
 

امتیاز دهی

امتیاز: 100% - 1 نفر

100%

نفر