درد

دکتر علی نقره کار
دکتر علی نقره کارفوق تخصص درد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر نوید ابوالاحرار
دکتر نوید ابوالاحرار فوق تخصص درد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

دکتر فرهاد توکلی
دکتر فرهاد توکلی فوق تخصص درد
ارسال سوال
رزومه پزشک
  • حداکثر زمان پاسخگویی: 6 ساعت

Copyright 2021 MEDAFONE